Biologinen evoluutio ja kulttuurievoluutio

Laumaeläimillä rajoittamaton olemassaolon taistelu lauman sisällä ilmeisesti heikentäisi lauman kykyä järjestäytyneeseen toimintaan, kuten yhteiseen ravinnon hankintaan ja lauman vartiointiin. Siten rajoittamaton biologinen evoluutio ko. eläinläjin sisällä heikentäisi lauman kilpailuasemaa biologisessa evoluutiossa suhteessa paremmin järjestyneisiin laumoihin. Siis biologinen evoluutiopaine saattaa ohjata olemassaolon taistelun rajoittumiseen laumojen sisällä.

Jos jossain ihmisyhteisössä vallitsisi täydessä mittakaavassa biologinen evoluutio, niin tämä ilmeisesti heikentäisi yhteisön kykyä järjestäytyneeseen taloudelliseen tai muuhun toimintaan, ja siten huonontaisi ko. yhteisön elinkelpoisuutta suhteessa muihin kilpaileviin (biologisen evoluution mielessä) ihmisyhteisöihin. Siten rajoittamaton biologinen evoluutio ihmisellä muodostuisi tuotantovoimien kehityksen hidasteeksi, mikä ilmeisesti on syy siihen, ettei ihmisyhteisöissä yleensä esiinny rajoittamatonta olemassaolon taistelua.


Päivitetty 19.11.2019

Tommi Höynälänmaa