Epädeterministinen maailmankaikkeus

Nykyisen kvanttifysiikan mukaan maailmankaikkeus on epädeterministinen, kun taas klassisen newtonilaisen fysiikan mukaan deterministinen. Determinismi tarkoittaa, että jokaisella tapahtumalla on olemassa jokin tapahtuma, joka on sen syy. Fysikaalisessa systeemissä liikeyhtälöt määräävät systeemin kehityksen. Epädeterministisessä maailmankaikkeudessa tapahtumia voi sattua ilman syytä. Kvanttifysiikka on kuitenkin makroskooppisella tasolla likimain deterministinen teoria. Kvanttifysiikan kausaalisuus on tilastollista, eli tarkasteltaessa tarpeeksi suurta joukkoa hiukkasia syyn ja seurauksen laki on likimain voimassa, muttei kuitenkaan täysin.

Jos maailmankaikkeus olisi deterministinen, vapaa tahto olisi mahdoton. Jos kaikki tapahtumat seuraavat toisistaan, ei ajattelu aineellisena prosessina pysty muuttamaan maailmankaikkeuden determinististä evoluutiota. Epädeterministisessä maailmankaikkeudessa on mahdollista, että on olemassa ajattelua, jolla on seurauksia ympäristölleen. Samoin Jumalan olemassaolo on mahdollinen.


Tommi Höynälänmaa