Fasistinen tuotantotapa

Kapitalistisen tuotantotavan luonnehtiva piirre on, että kapitalismissa lisäarvon saavat haltuunsa yksityiset pääomanomistajat. Valtiollinen sääntely ei muuta tätä asiaa. Esim. kun Suomessa oli voimassa vuokrasääntely, niin yksityiset vuokra-asuntomarkkinat olivat silti kapitalistisia, koska vuokratulot menivät yksityisten vuokra-asuntojen omistajille.

Fasistinen tuotantotapa on yksi kapitalistisen tuotantotavan alalaji. Yleisesti on ongelma erottaa fasismi muusta taantumuksellisesta diktatuurista. Palme Dutt [1] tarkastelee tätä asiaa liittämällä fasismin synnyn tietyntyyppisiin historiallisiin prosesseihin.

Nimenomaan Hitlerin natsismi, joka on fasismin tähän asti olemassaolleista alalajeista äärimmäisin, voidaan nähdä yrityksenä luoda äärimmäisen tehokas teollinen, moderni ja sosiaalidarwinistinen yhteiskunta. Natsiyhteiskunnassa oli piirteitä sekä feodaaliyhteiskunnasta, orjanomistusyhteiskunnasta että alkukantaisesta yhteiskunnasta tai sitä edeltäneistä ihmisyhteisöjen muodoista. Feodaalijärjestelmää natsiyhteiskunnassa muistutti Itä-Euroopan joidenkin alueiden alistaminen Natsi-Saksan protektoraateiksi ja Gauleiter-järjestelmä. Natsi-Saksan talousjärjestelmä oli lähinnä valtiokapitalistinen. Suuryritykset olivat pääosin yksityisessä omistuksessa mutta valtion vahvasti sääntelemiä.

Työntekijöiden asema Natsi-Saksassa oli huono. Ammattiliitot ja lakot oli kielletty. Työntekijällä ei ollut oikeutta kieltäytyä tarjotusta työstä ja työpaikan vaihtoon vaadittiin työnantajan suostumus [2]. Keskitysleireillä käytettiin orjatyövoimaa laajasti. Näissä suhteissa natsiyhteiskunta muistutti orjanomistusyhteiskuntaa.

Fasismin psykologiseen ulottuvuuteen kuuluu esim. empatian puutteena ilmenevä luonnehäiriö ja säälin käsitteen torjuminen. Fasismin sosiologiseen ulottuvuuteen liittyy ihmisyhteisöissä esiintyvä hierarkkinen ja patriarkaalinen alistaminen. Fasismin ideologiaan kuuluu myös ihmisyhteisön käsitteleminen kuten eläinten muodostamaa yhteisöä.

1920- ja 1930-lukujen fasismi oli myös yritys estää kommunismin eteneminen ja marxilaisten valtioiden perustaminen.


Viitteet:
[1] Palme Dutt: Internationaali
[2] Wikipedia: Natsi-Saksa

Päivitetty 9.7.2020.

Tommi Höynälänmaa